دانلود تمام ماد ها اضافات و ترینر و سیو بازی RE4

[ad_1]

دانلود تمام ماد ها اضافات و سیو بازی Resident Evil 4

در این پست قصد دارم تا یک عالمه مد و اضافات بهمراه سیو و ترینر بازی رو براتون بزارم تا لذت ببرید.


میونید ترفندها و چیزای دیگه رزیدت اویل رو ازین سایت یاد بگیرین


دانلود Archive pack : لینک مستقیم

محل ریختن : Games : Resident Evil 4 : Files


red eyes

Resident Evil 4 HD screenshot

محل : Games : Resident Evil 4 : Files

محل : Games : Resident Evil 4 : Files

محل : Games : Resident Evil 4 : Mods : Silent Hill Atmosphere v2.0 : Files 

محل : Games : Resident Evil 4 : Addons

محل : Games : Resident Evil 4 : Addons

محل : Games : Resident Evil 4 : Addons

محل : Games : Resident Evil 4 : Addons


Ada Damnation

محل : Games : Resident Evil 4 : Addons


دانلود مستقیم تنها بخش روستای بازی (اگر جاهای دیگه رو نمیخواین بازی کنین) : دانلود مستقیم
دانلود مستقیم تنها بخش قلعه بازی (اگر جاهای دیگه رو نمیخواین بازی کنین) : دانلود مستقیم
دانلود مستقیم تنها بخش مرسناریز بازی (اگر جاهای دیگه رو نمیخواین بازی کنین) : دانلود مستقیم

Dark Shirt

محل: Games : Resident Evil 4 : Mods : Umbrella Leon : Files


Leon skin

محل : 


و اما ماد the last برای RE4 :

(راهنما در readme قرار گرفته)

به پوشه My Document بروید سپس دنبال پوشه سیو بازی Resident Evli 4 بگردید حال سیوی که دانلود کردید را جایگزین فایل قبلی کنید.

[ad_2]

لینک منبع